POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym www.mototechnika.pl

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.mototechnika.pl (zwany dalej „Serwisem”).

Firma Mototechnika Józef Zborowski – Spółka Jawna  respektuje i dba o prawo do prywatności Użytkowników serwisu www.mototechnika.pl. W szczególności dba o ochronę danych osobowych użytkowników Serwisu oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci.

Słownik pojęć:

 • cookie – to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer do przeglądarki internetowej i tam przechowywany. w celu odczytu go przez serwer przy ponownym połączeniu się z danego komputera,
 • log systemowy – jest to informacja przekazywana serwerowi przez komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane np. numer IP, na ich podstawie można określić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer komputera podłączonego do sieci internetowej, numer IP może być statyczny lub dynamiczny
 • protokół SSL –  standard szyfrowanego przesyłania danych w Internecie

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych Użytkowników gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest:

Mototechnika
Józef Zborowski – Spółka Jawna
43-385 Jasienica 639
mototechnika@mototechnika.pl

Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny
 2. informacje o wizytach i korzystaniu z Serwisu, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w Serwisie
 3. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług Serwisu
 4. informacje  generowane podczas korzystania z Serwisu, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach Użytkownik korzysta z Serwisu
 5. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem Serwisuj, w tym treści komunikacyjne i metadane
 6. wszelkie inne dane osobowe, przesłane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu.

Serwis w sposób automatyczny gromadzi informacje zawarte w plikach Cookies. Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 1. zarządzania Serwisem
 2. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa
 3. badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz Google Search Console

Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytania przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, z których to Użytkownik korzysta w sposób dobrowolny przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zapytania. 

Zebrane dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada następujące uprawnienia:

 1. dostępu do danych
 2. sprostowania danych
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione pracownikom oraz członkom kadry kierowniczej firmy Mototechnika Józef Zborowski – Spółka Jawna, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Użytkownika Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz celów określonych w niniejszej „Polityce prywatności”

Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą zostać ujawnione: 

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom)

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej „Polityce prywatności” dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim.

Wykorzystanie plików Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, rozumiane w szczególności jako pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikatowy numer identyfikacyjny.

Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu
 2. kojarzenia urządzenia końcowego Użytkownika, (na którym to pliki Cookie zostały zapisane) w przypadku ponownego połączenia z Serwisem
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników 
 4. w celu ulepszania struktury i zawartości Serwisu i dostosowywania go określonych preferencji i indywidualnych potrzeb Użytkownika

W ramach Serwisu mogą być wykorzystywane następujące rodzaje plików Cookies:

 1. „sesyjne” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 2. „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 3. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
 4. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu
 5. „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika
 6. „własne” – zamieszczane przez Serwis
 7. „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej tj. innej niż Serwis

Informacje zawarte w plikach Cookies w żaden sposób i na żadnym etapie nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik winien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 1. w przeglądarce Chrome
 2. w przeglądarce Internet Explorer
 3. w przeglądarce Microsoft Edge
 4. w przeglądarce Mozilla Firefox
 5. w przeglądarce Opera
 6. w przeglądarce Safari

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+  umożliwiają korzystanie z tych funkcjonalności Serwisu, które zostały zintegrowane z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności.

Nowelizacje

Niniejsze zasady „Polityki prywatności mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Informacja o zmianach w niniejszej „Polityce poprawności” zostanie zamieszczona w Serwisie w widoczny miejscu

path30
Scroll to Top
Przewiń do góry