PROJEKTY B+R

Firma Mototechnika Józef Zborowski Sp. J.  od 2004 roku jako członek Konsorcjum Naukowego realizuje projekty naukowo-badawcze (B+R). Są to zarówno projekty międzynarodowe jak i krajowe, realizowane m.in. w ramach  inicjatywy Eureka Eurostars, Obronności i Bezpieczeństwa Państwa.

Firma Mototechnika aktywnnie uczestniczyła w wykonywaniu innowacyjnych prób, w szczególności kucia stopów aluminium (m.in. wahacze) oraz MMC (aluminiowych kompozytów zbrojonych dyspersyjnie) dla potrzeb motoryzacji pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych w ramach współpracy z instytutami: Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMP, IOd, ITS, IMN – w ramach wzmocnienia współpracy między sferą badawczo rozwojową a  gospodarką.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych opracowano m.in. technologię wytwarzania kompletnych kutych elementów zawieszenia wykonanych ze stopów aluminium. Efekty uzyskane w wyniku realizacji projektu umożliwiają produkcję odkuwek obudów wahaczy wykonywanych ze stopu aluminium oraz produkcję wahaczy kompletnych, tj. obudowy z zamontowanym przegubem elastycznym metalowo-gumowym oraz przegubem kulistym.

W ramach konsorcjum, również z sukcesem możliwym do wdrożenia uzyskano technologię azotowania wraz z obróbka cieplną i obróbką kriogeniczną dla narzędzi do przeróbki plastycznej na gorąco i zimno. Technologia ta ma nad klasycznym azotowaniem tą przewagę,  że warstwy azotowane wytwarzane są w krótszym czasie na narzędziach oraz pozwala na ograniczenie nadmiernego rozrostu przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza, które przy nadmiernej ilości powodują skłonności do powierzchniowego pękania i wykruszania.  

Realizowane projekty w ramach Konsorcjum.

Opracowanie innowacyjnych technologii produkcji wahaczy kompletnych ze stopów aluminium”

„Innowacyjna obróbka cieplno-chemiczna narzędzi skrawających i do obróbki”

„Zastosowanie grafenu i nowych technologii wielowarstwowych materiałów wybuchowych w materiałach na wkładki kumulacyjne”

path30
Przewiń do góry