HISTORIA

Kilka słów o początkach działalności w branży motoryzacyjnej

Początki

Historia firmy sięga okresu lat 60 XX wieku. Tak jak w większości przypadków, tak i tu produkcja rozpoczęła się w małym, przydomowym warsztacie. W początkowej fazie rozwoju, firma funkcjonowała, jako zakład rzemieślniczy o niesprecyzowanym profilu produkcyjnym. Innymi słowy produkcja była dostosowywana do róznorakich potrzeb wynikających z funkcjonowania w rzeczywistości PRL-u.

Rozpoczęcie produkcji motoryzacyjnej

Pierwsze części motoryzacyjne zostały wyprodukowane w  roku 1978 Produkcja w tamtym okresie była zorientowana na „rodzime” marki samochodów, przez co firma operowała niewielkim wolumenem produktów. Z biegiem lat i postępującymi zmianami gospodarczymi zaczęto powiększać ofertę produktową i dostosowywać ją do zmieniających się potrzeb klientów.

rozbudowa firmy

Z biegiem czasu zaczęto w sposób dynamiczny rozwijać i rozbudowywać firmę. W okresie od 1992 do 2006 wybudowano i uruchomiono kuźnię matrycową, wydziały produkcyjne, magazyny oraz biura, czyli wszystkie niezbędne elementy do sprawnego funkcjonowania biznesu. Lata późniejsze wiązały się dalszym rozwojem możliwości produkcyjnych i technologicznych firmy, czego rezultatem było powstanie drugiego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Roztropicach. Obecnie firma dalej zwiększa i modernizuje swoje możliwości produkcyjno-technologiczne.

path30
Scroll to Top
Przewiń do góry